Bình Thủy

KP-40EBV-BK So sánh
• Màn hình LCD
• Tính năng hẹn giờ
• Loại bỏ Clo
4L
KP-40EBV-ST So sánh
• Màn hình LCD
• Tính năng hẹn giờ
• Loại bỏ Clo
4L
KP-40EBV-WH So sánh
• Màn hình LCD
• Tính năng hẹn giờ
• Loại bỏ Clo
4L