J-Inverter có PCI

2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10YMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP
2HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP18WMW So sánh
•Công suất 2HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
2HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13WMW So sánh
•Plasmacluster Ion
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10WMW So sánh
•Công suất 1HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện tối ưu
1HP
1.5HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP13UHW So sánh
•Chế độ Best Sleep
•Chế độ Baby Sleep
•Cấp 5 hiệu suất năng lượng
1HP DÒNG J-TECH INVERTER AH-XP10UHW So sánh
•Công suất 1HP
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Tiết kiệm điện 65%
1HP