Thiết Bị Nhà Bếp

KS-N182ETV"SW" Compare
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
KS-18TJV"LL" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N181ETV"SL" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N192ETV"SP" Compare
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-11ETV"RB" Compare
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
1L
KS-11EV-RG Compare
•Giữ ấm trong 5 giờ
•Nhôm cao cấp
1L
KS-COM19V-G/W Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM185EV-SL Compare
•Dung tích 1.8L
•Công suất 830W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-COM18V-G/W Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM181CV-GL Compare
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-TH18-WH/GL/RD Compare
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM186EV-GL Compare
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-COM180EV-GY Compare
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính

Small Home Appliances

EO-A323RCSV-ST Compare
•7 accessories included
•Power 1500W
•Skewer rotation and convection
32L
EO-A324RCSV-ST Compare
•12 auto menu
•Skewer rotation and convection
•Double grill on top and bottom
32L
EO-A383RCSV-ST Compare
•Skewer rotation and convection
•Double grill on top and bottom
•7 accessories included
38L
KS-IH190V-BK/GL/RD Compare
•Capacity 1.8L
•Power 1300W
•Warm keeping Power 90W
EO-A384RCSV-ST Compare
•12 auto menu 
•2-layer glass door
•Double grill on top and bottom
38L