Máy tính xách tay

PORTEGE A30-E Compare
Lưu trữ: 256GB/512GB/1TB SSD Hệ điều hành: Windows 10 Professional 64-bit Trọng lượng: từ 1.2kg Mô tả vật lý: 316 x 227 x 19.9
PORTEGE X30-F Compare
Lưu trữ: 256GB/512GB/1TB SSD Hệ điều hành: Windows 10 Professional 64-bit Trọng lượng: từ 1.05kg Mô tả vật lý: 316 x 227 x 15.9mm
TECRA A40-E Compare
Lưu trữ: 256GB/512GB/1TB SSD Hệ điều hành: Windows 10 Professional 64-bit Trọng lượng: từ 1.2kg Mô tả vật lý: 329 x 229 x 19.9