2 cửa

656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP660PG-SL Compare
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP660PG-MR Compare
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP660PG-BK Compare
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP620PG-SL Compare
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP620PG-MR Compare
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP620PG-BK Compare
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP570PG-SL Compare
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP570PG-MR Compare
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP570PG-BK Compare
165L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-174E Compare
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN FRIDGE SJ-194E Compare
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-211E Compare
627L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP630EM-BK Compare
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-197P Compare
241L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT SJ-S250E-DS Compare
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-198P-ST Compare
428L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP430PG-BK Compare
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-217P Compare
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-218P Compare
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-212E Compare