2 cửa

656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP660PG-SL So sánh
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP660PG-MR So sánh
656L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP660PG-BK So sánh
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP620PG-SL So sánh
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP620PG-MR So sánh
613L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP620PG-BK So sánh
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP570PG-SL So sánh
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP570PG-MR So sánh
570L TỦ LẠNH DÒNG GRAND TOP SJ-XP570PG-BK So sánh
165L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-174E So sánh
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN FRIDGE SJ-194E So sánh
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-211E So sánh
627L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP630EM-BK So sánh
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-197P So sánh
241L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT SJ-S250E-DS So sánh
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-198P-ST So sánh
428L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP430PG-BK So sánh
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-217P So sánh
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-218P So sánh
196L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-212E So sánh