Âm trần Casette

29.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A30UCW So sánh
Công suất 29.000 BTU/h Trang bị hệ thống thoát nước 1100mm Thiết kế quạt đặc biệt giảm ồn, đa góc xoay Hiệu suất hoạt
23.900 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A24UCW So sánh
Công suất 23.900 BTU/h Trang bị hệ thống thoát nước 1100mm Thiết kế quạt đặc biệt giảm ồn, đa góc xoay Hiệu suất hoạt
17.100 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A18UCW So sánh
Công suất 17.100 BTU/h Trang bị hệ thống thoát nước 1100mm Thiết kế quạt đặc biệt giảm ồn, đa góc xoay Hiệu suất hoạt
42.700 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A42UCW So sánh
Công suất 42.700 BTU/h Trang bị hệ thống thoát nước 1100mm Thiết kế quạt đặc biệt giảm ồn, đa góc xoay Hiệu suất hoạt
36.000 BTU/h DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE KHÔNG INVERTER GX-A36UCW So sánh
Công suất 36.000 BTU/h Trang bị hệ thống thoát nước 1100mm Thiết kế quạt đặc biệt giảm ồn, đa góc xoay Hiệu suất hoạt