Thiết Bị Nhà Bếp

KS-N19ETV"RP" So sánh
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
KS-N192ETV"SP" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N191ETV So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-N182ETV"SW" So sánh
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
KS-18TJV"GR" So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 700W
•Giữ ấm 5 giờ
KS-A08V-WH So sánh
•Dung tích 0,72L
•Giữ ấm 12 giờ
•Lòng nồi chống dính
KS-A08V-RD So sánh
•Dung tích 0,72L
•Giữ ấm 12 giờ
•Lòng nồi chống dính
KS-A08V-GR So sánh
•Dung tích 0,72L
•Giữ ấm 12 giờ
•Lòng nồi chống dính
KS-11ETV"RB" So sánh
•Giữ ấm 5 giờ
•Phủ men chống dính
•Có muỗng xới cơm
1L
KS-COM19V-G/W So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-11EV-RG So sánh
•Giữ ấm trong 5 giờ
•Nhôm cao cấp
1L
KS-COM181CV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-COM18V-G/W So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-TH18-WH/GL/RD So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
KS-COM186EV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-COM185EV-SL So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
EO-A324RCSV-ST So sánh
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
EO-A383RCSV-ST So sánh
•5 chức năng nướng
•7 phụ kiện đi kèm
•Trang bị đèn lò
38L
KS-COM180EV-GY So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
KS-IH190V-BK/GL/RD So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 1300W
•Công suất giữ ấm 90W