8K

8K

8T-C70DW1X So sánh
•Hệ điều hành Android TV
•Casting (Google Cast) built-in
•Tìm kiếm bằng giọng nói
70"
8T-C60DW1X So sánh
•Hệ điều hành Android TV
•Casting (Google Cast) built-in
•Tìm kiếm bằng giọng nói
60"