AQUOS XLED

4T-C75FV1X So sánh
•4K Resolution – Google TV
•Dolby Atmos
•Tìm kiếm bằng giọng nói
75"
4T-C65FV1X So sánh
•4K Resolution – Google TV
•Dolby Atmos
•Tìm kiếm bằng giọng nói
65"