Tủ đông

FJ-C380V-WH So sánh
•Dung tích 380L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 246kWh/năm
FJ-C251V-SL So sánh
•Dung tích 251L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 237kWh/năm
FJ-C251V-WH So sánh
•Dung tích 251L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 237kWh/năm
FJ-C200V-WH So sánh
•Dung tích 200L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 401.2kWh/năm
FJ-C145V-WH So sánh
•Dung tích 145L
•Tiêu chuẩn RoSH
•Điện năng tiêu thụ: 188kWh/năm