5 cửa

758L TỦ LẠNH J-TECH INVERTER 5 CỬA SJ-F5X75VGW-BK So sánh
758L Công nghệ J-Tech Inverter Làm lạnh kép Hybrid Cooling Công nghệ Plasmacluster Ion Thiết kế ưu việt Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ
768L TỦ LẠNH J-TECH INVERTER 5 CỬA SJ-F5X76VM-SL So sánh
768L Công nghệ J-Tech Inverter Làm lạnh kép Hybrid Cooling Công nghệ Plasmacluster Ion Thiết kế ưu việt Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ