5 cửa

758L TỦ LẠNH J-TECH INVERTER 5 CỬA SJ-F5X75VGW-BK So sánh
•758L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Làm lạnh kép Hybrid Cooling
768L TỦ LẠNH J-TECH INVERTER 5 CỬA SJ-F5X76VM-SL So sánh
•768L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Làm lạnh kép Hybrid Cooling