Tủ Lạnh

271L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT FRIDGE SJ-S280E-SL So sánh
•271L
•Ngăn giữ tươi linh hoạt
•Vận hành ổn định
397L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP400PG-SL So sánh
•Làm lạnh nhanh
•Làm đá nhanh
•Bảo hành máy nén 10 năm
271L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT SJ-S280E-DS So sánh
•271L
•Ngăn giữ tươi linh hoạt
•Vận hành ổn định
397L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP400PG-BK So sánh
•397L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
428L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-X430EM-SL So sánh
•428L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
428L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP430PG-SL So sánh
•428L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
397L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-X400EM-SL So sánh
•397L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
428L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-X430EM-BK So sánh
•428L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
627L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP630PG-BK So sánh
•627L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
397L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-X400EM-BK So sánh
•397L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
241L TỦ LẠNH DÒNG APRICOT FRIDGE SJ-S250E-SL So sánh
•241L
•Ngăn giữ tươi linh hoạt
•Vận hành ổn định
180L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-18VF4 So sánh
•180L
•Khử mùi bạc Nano Ag+
•Khả năng làm đá cực nhanh
585L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP590EM-SL So sánh
•585L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
627L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP630EM-SL So sánh
•627L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
585L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP590PG-SL So sánh
•585L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
165L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-16VF4 So sánh
•165L
•Khử mùi bạc Nano Ag+
•Khả năng làm đá cực nhanh
585L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP590PG-BK So sánh
•585L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
165L TỦ LẠNH DÒNG NEW MANGOSTEEN SJ-16VF3 So sánh
•165L
•Khử mùi bạc Nano Ag+
•Khả năng làm đá cực nhanh
585L TỦ LẠNH DÒNG DOLPHIN SJ-XP590EM-BK So sánh
•585L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi
428L TỦ LẠNH DÒNG GRAND SJ-XP435PG-BK So sánh
•428L
•Công nghệ J-Tech Inverter
•Plasmacluster ions khử mùi