Thiết Bị Nhà Bếp

KS-COM185EV-SL So sánh
•Dung tích 1.8L
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
1L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM11V So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
1L
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM181CV-GL So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
1L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM10V So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
1L
KS-TH18-WH/GL/RD So sánh
•Nhiều chế độ nấu
•Hẹn giờ nấu
•Có xửng hấp
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN KS-IH190V-BK/GL/RD So sánh
•Dung tích 1,8L
•Công suất 1300W
•Công suất giữ ấm 90W
32L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A323RCSV-ST So sánh
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
32L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A324RCSV-ST So sánh
•Dung tích 32L
•Công suất 1500W
•Nướng kép trên dưới
32L
1.8L NỒI CƠM ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TỬ KS-COM180EV-GY So sánh
•Công suất 830W
•Giữ ấm 12 giờ
•Chống dính
38L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A383RCSV-ST So sánh
•5 chức năng nướng
•7 phụ kiện đi kèm
•Trang bị đèn lò
38L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-205VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
38L LÒ NƯỚNG ĐIỆN EO-A384RCSV-ST So sánh
•Dung tích 38L
•Công suất 1800W
•Nướng kép trên dưới
38L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-203VN-M So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
19L LÒ VI SÓNG DÒNG THƯƠNG MẠI R-7500-VN So sánh
•Dung tích : 19L
•Công suất vi sóng : 1900W
19L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-202VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
22L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-21A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L5 mức công suất
•5 mức công suất.
22L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-201VN-W So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
20L
22L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-20A1(S)VN So sánh
•Dung tích 22L5 mức công suất
•5 mức công suất
22L
20L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G222VN-S So sánh
•Dung tích 20L
•5 mức công suất
•Công suất 800W
20L
23L LÒ VI SÓNG DÒNG CƠ R-G302VN-S So sánh
•Công suất nướng 1000W
•5 mức công suất vi sóng
•Dung tích 23L
23L