Thiết Bị Nhà Bếp

R-209VN-SK So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-208VN-WS So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-207VN-SL So sánh
•Dung tích 20L.
•6 mức công suất
20L
R-C727XVN-BST So sánh
•Dung tích 27L
•8 chế độ nấu tự động
27L
R-C932XVN-BST So sánh
•Dung tích 32L
•8 chế độ nấu tự động
32L
R-S933XVN-ST So sánh
•Dung tích 32L
•28 chế độ nấu
32L